Cursus Geschiedenis 2023-2024 – 22, 29 februari – 7 en 14 maart 2024

Exodus. De impact van een Bijbelse migratie

Migraties en deportaties tekenen de geschiedenis van de mensheid. De Bijbelse uittocht van het volk Israël uit de slavernij van Egypte naar het Beloofde Land is hiervan een iconisch voorbeeld.

Maar wat is de historische kern van het Exodusverhaal? Waren de Israëlieten slaven in Egypte? Is er een verklaring voor de Bijbelse plagen? En welke plek wordt bedoeld met de Rode Zee? Vond de exodus echt plaats en wanneer dan?

Eeuwenlang heeft men de exodus uit Egypte als een historische gebeurtenis beschouwd. Dit standpunt staat ondertussen op losse schroeven door belangrijke archeo-logische ontdekkingen, intrigerende tekstvondsten en nieuwe wetenschappelijke inzichten.


Marleen Reynders neemt ons mee op een boeiende reis terug in de tijd, en brengt nieuwe perspectieven door een duidelijk onderscheid te maken tussen het historische bronnenmateriaal – en de theologische betekenis ervan.

Docente is Marleen Reynders, egyptoloog (KU Leuven). Ze geeft lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland, begeleidt cultuurreizen en is auteur van verschillende succesvolle boeken over het oude Egypte.

Wanneer?

Donderdagen 22 en 29 februari, 7 en 14 maart 2024

Begin?  Om 14.30 uur.

Waar?  Aula Grootseminarie,

           Potterierei 72, 8000 Brugge.
           Bereikbaar met stadsbussen 2.


Inschrijven?  Door overschrijving van € 41
(inclusief koffie of thee) op de bankrekening van

UDL-Brugge met vermelding:
CGE682     Lid(nr.) …      (Naam en voornaam) …

Verantwoordelijk bestuurslid:
                       Hugo Brabant, tel. 050 38 18 23