Presentaties bij de lezingen

Volgende PowerPoint presentaties zijn door alle UDL-leden te bekijken, te raadplegen, downloaden en eventueel uitprinten, de spreker van de lezing geeft ons daartoe de toestemming.

Lezing 1 – Maandag 25 september 2023 Dhr. Bernard Mazijn, UGent
  ‘De wereldwijde oorlog om grondstoffen: een bedreiging voor een duurzame ontwikkeling van (onze) samenleving.’Presentatie bij de lezing van Dhr. Bernard Mazijn, UGent

Lezing Dhr. Luc Van de Ven, Psycholoog KULeuven van 28 november 2022 ‘De kunst van het ouder worden’.Presentatie bij de lezing van Dhr. Luc Van de Ven van 28 november 2022
Lezing Prof. dr. Liesbet Goubert, UGent van 30 januari 2023 ‘Chronische pijn: van risicofactoren naar veerkracht’.Presentatie bij de lezing van Prof. dr. Liesbet Goubert 30 januari 2023

Cursus ‘Polen’ Rebel en held in Europa. Door de heer Marc Peirs. Presentaties: Presentaties: ‘Cursus Geschiedenis – Polen: Rebel en held in Europa’<br/> 2 – 16 februari en 9 – 23 maart 2023