Denkatelier Dinsdag 25 oktober – 29 november 2022
17 januari en 28 februari 2023

Te lezen boek academiejaar 2022-2023:

DE DWALING VAN DE BEELDENSTORMER
Waarom we bewust moeten omgaan met de traditie

Auteur: Koen Lemmens

Uitgeverij: Uitgeverij Lannoo nv

Koen Lemmens onderzoekt in tien essays wat het betekent om een maatschappelijke structuur, instellingen, sociale zekerheid, religie, taal, onderwijs, identiteit van voorgangers te erven. Daarnaast onderzoekt hij wat het betekent om ze over te dragen aan wie ons nakomt.
De essays handelen over de breuklijn die zich op de grote traditieterreinen van onder andere taal, onderwijs, religie en identiteit manifesteert.

Het is een dialoogboek, een pleidooi voor een bewuste omgang met traditie. De schrijver is in gesprek met de lezer. Hij voorziet de lezer van argumenten om over na te denken, te debatteren, kritisch te denken.

Het boek leest vlot, is toegankelijk, beredeneerd, begrijpbaar en inspirerend. 

Info over het boek:
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Lannoo en kost 22 euro. De aankoop is persoonlijk.

Methodiek:
Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig. Vooraf wordt afgesproken welke hoofdstukken moeten worden gelezen. Vervolgens worden de gelezen hoofdstukken geanalyseerd en besproken. Voor de analyse en bespreking van het boek komen we vier keer per academiejaar samen.

Wanneer:
Dinsdag 25 oktober 2022 – Dinsdag 29 november 2022 – Dinsdag 17 januari 2023 – Dinsdag 28 februari 2023

Locatie:
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

Inschrijven:
Inschrijven gebeurt door overschrijven van 23 euro (koffie, thee of water inbegrepen) op rekening 
BE64 4752 1384 0152 van UDL Brugge met mededeling:
DEN667    Lid(nr.) …        (Naam en voornaam) …    

De uiterste inschrijvingsdatum is 22 september 2022. Na deze datum worden alle deelnemers definitief op de hoogte gebracht van alle praktische zaken zoals onder andere de groepsindeling, uren, zaalnummer en de te lezen hoofdstukken.

Verantwoordelijk bestuurslid: Johanna Bauwen, tel. 059 30 36 03