Lezing 10 – Armoedevraagstuk
Maandag 6 maart 2023

Maandag 6 maart 2023

Prof. Bea Cantillon, Antwerpen                                           

   ‘Het armoedevraagstuk en de tragiek van de welvaartsstaat: hebben we een nieuw sociaal contract nodig?’

De voornaamste missie van de welvaartsstaat is het prioritair verbeteren van de levensomstandigheden van de zwakkeren. Al verschillende decennia echter faalt de verzorgingsstaat in het terugdringen van de financiële armoede onder de bevolking op actieve leeftijd, in België, in Nederland en ook elders in Westerse welvaarts-democratieën. Dat houdt niet alleen verband met foute beleidskeuzes hier en daar. Er is meer aan de hand. Sommige landen doen het beter dan anderen. In België kijken we graag naar Nederland, samen kijken we naar Denemarken. Maar allen stoten we op dezelfde problemen. Ook de best presterende landen kennen al vele jaren opwaartse armoedetrends. We moeten dus verder kijken dan de waan van de dag. De groeiende armoede in de rijke welvaartsstaten is een systemisch probleem, dat betekent a) samenhangend met de basiskenmerken ervan en b) de  inrichting van de samenleving volledig omvattend. Armoedebestrijding vergt daarom grotere inspanningen en moet verheven worden tot maatschappelijke prioriteit. Tegen de achtergrond van de veroudering, de klimaattransitie en de digitalisering, de nu opeenvolgende crisissen die zullen wegen op de overheidsfinanciën, moeten we breder denken. Er zijn nieuwe beleidsinstrumenten nodig die voorbij gaan aan de tot dusver gehanteerde strategieën. Tegelijk biedt de pandemie kansen om  stappen te  zetten in de richting van een herijking van het naoorlogse sociaal contract.

Deze lezingen zijn enkel toegankelijk voor de leden met lidkaart A.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2022-2023.

Waar

Beurs-, Meeting- en Congrescentrum Brugge (BMCC), Beursplein 1, 8000 Brugge

Begin? 
Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.


 

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *